CDE e CDR

CDE e CDR

Sat, 25 May 2024 | Sun, 26 May 2024

Timetable/Alignment

Saturday - 25-05
Time Eventos Pista 1
14:00 Pista 1:
CDE - U25 - Inter II (14:00 - 14:10)
CDE - U25 - Inter II (14:00 - 14:10)
14:10 Pista 1:
CDE - 5 Anos Preliminar (14:10 - 14:20)
CDE - 5 Anos Preliminar (14:10 - 14:20)
14:20 Pista 1:
CDE - 6 Anos Preliminar (14:20 - 14:30)
CDE - 6 Anos Preliminar (14:20 - 14:30)
14:30 Pista 1:
CDE - Avançada 1 (14:30 - 14:40)
CDE - Avançada 1 (14:30 - 14:40)
14:40 Pista 1:
CDE - Inter II (14:40 - 14:50)
CDE - Inter II (14:40 - 14:50)
14:48 Pista 1:
CDE - Grande Prémio (14:48 - 14:56)
CDE - Grande Prémio (14:48 - 14:56)
14:56 Pista 1:
CDE - St George (14:56 - 15:28)
CDE - St George (14:56 - 15:28)
15:00 Pista 1:
CDE - St George (14:56 - 15:28)
CDE - St George (14:56 - 15:28)
15:36 Pista 1:
Entrega de Prémios U25, CN 5 e 6, A1, Int II, Grande Prémio e St. George (15:36 - 15:46)
Entrega de Prémios U25, CN 5 e 6, A1, Int II, Grande Prémio e St. George (15:36 - 15:46)
15:50 Pista 1:
CDE - Childrean Team (15:50 - 15:58)
CDE - Childrean Team (15:50 - 15:58)
15:57 Pista 1:
CDE - Iniciados 1 (15:57 - 16:05)
CDE - Iniciados 1 (15:57 - 16:05)
16:00 Pista 1:
CDE - Iniciados 1 (15:57 - 16:05)
CDE - Iniciados 1 (15:57 - 16:05)
16:03 Pista 1:
CDE - Elementar 1 (16:03 - 16:17)
CDE - Elementar 1 (16:03 - 16:17)
16:17 Pista 1:
CDE - Preliminar 1 (16:17 - 16:35)
CDE - Preliminar 1 (16:17 - 16:35)
16:35 Pista 1:
CDE - Média 1 (16:35 - 16:51)
CDE - Média 1 (16:35 - 16:51)
16:50 Pista 1:
Entrega de Prémios Ch, I1, E1, P1 e M1 (16:50 - 17:00)
Entrega de Prémios Ch, I1, E1, P1 e M1 (16:50 - 17:00)
17:00 Pista 1:
Entrega de Prémios Ch, I1, E1, P1 e M1 (16:50 - 17:00)
Entrega de Prémios Ch, I1, E1, P1 e M1 (16:50 - 17:00)
17:15 Pista 1:
CDR - Avançada 1 (17:15 - 17:23)
CDR - Avançada 1 (17:15 - 17:23)
17:24 Pista 1:
CDR - Elementar 1 (17:24 - 17:38)
CDR - Elementar 1 (17:24 - 17:38)
17:38 Pista 1:
CDR - Elementar 2 (17:38 - 17:59)
CDR - Elementar 2 (17:38 - 17:59)
17:59 Pista 1:
CDR - Preliminar 3 (17:59 - 18:11)
CDR - Preliminar 3 (17:59 - 18:11)
18:00 Pista 1:
CDR - Preliminar 3 (17:59 - 18:11)
CDR - Preliminar 3 (17:59 - 18:11)
18:11 Pista 1:
Poule - Preliminar 3 (18:11 - 18:19)
Poule - Preliminar 3 (18:11 - 18:19)
18:17 Pista 1:
CDR - Preliminar 2 (18:17 - 18:29)
CDR - Preliminar 2 (18:17 - 18:29)
18:29 Pista 1:
Poule - Preliminar 1 (18:29 - 18:41)
Poule - Preliminar 1 (18:29 - 18:41)
18:35 Pista 1:
CDR - Preliminar 1 (18:35 - 18:47)
CDR - Preliminar 1 (18:35 - 18:47)
18:53 Pista 1:
CDR - Média 3 (18:53 - 19:01)
CDR - Média 3 (18:53 - 19:01)
19:00 Pista 1:
Entrega de Prémios CDR (19:00 - 19:10)
CDR - Média 3 (18:53 - 19:01)
Entrega de Prémios CDR (19:00 - 19:10)
CDR - Média 3 (18:53 - 19:01)
Sunday - 26-05
processing...